Slot-Car 2.0 al butlletí de març de Sant Joan Despí

Capçalera del butlletí de Sant Joan Despí

Hi ha una nota sobre SLOT-CAR a la pàgina 32 del butlletí de març de Sant Joan Despí, amb foto, sobre la cursa de clàssics del febrer.

classics

classicstotapagina

Deixa un comentari