Skip links

Resultats cursa Resisvallès 2012

Imatge Reynard 2KQResultats de la cursa del campionat Resisvallès 2012 disputada a Slot-Car els dies 10 i 11 de maig del 2012.

Propera cursa: 21 i 22 de juny, al GASS

Equip 1 3 5 7 8 6 4 2 T
1 TRT FACTORY 13.2248 13.2106 13.1732 12.6918 13.0158 13.1883 13.1371 13.1749 12.6918
52 54 53 56 54 54 53 53.25 429.25
2 SRT SLOT-CAR 13.3690 13.1524 13.0567 12.8750 13.3768 12.8291 12.9647 13.5728 12.8291
53.16 51 54 54 52 54 55 51 424.16
3 THUNDER TERRASSA 13.1234 13.3180 13.4718 12.7386 13.3664 13.2593 12.7084 13.6883 12.7084
53 53 52 55 53 52 54 51.33 423.33
4 PALAU TRT 13.4979 12.9225 12.9455 12.9245 13.3705 13.1429 13.0212 13.3849 12.9225
52 54 53 55 52.25 52 53 52 423.25
5 SRT FILFERROBAIX 13.4472 13.0641 13.2463 12.9332 13.6303 12.9421 13.2377 13.4495 12.9332
51 54 52 53 50 54 53.24 52 419.24
6 SLOT-CAR ALOY 12.9849 12.8442 13.2234 12.9501 13.7200 12.9105 13.0371 13.4834 12.8442
53 55.04 51 54 51 55 54 43 416.04
7 MSC-GASS 13.7211 13.4256 13.3743 13.3610 13.7542 13.2802 13.6567 14.2349 13.2802
49 53 52 53 51 53.33 50 48 409.33
8 BUDELLETS 03 13.4383 13.3574 13.1259 13.1298 13.8690 13.4520 13.0134 13.4283 13.0134
41 51 53.33 53 50 52 54 52 406.33
9 CARTON SLOT 13.5877 13.4283 13.5372 13.2921 13.7951 13.3795 13.4262 13.8221 13.2921
50 50 51 52 49 52.17 52 50 406.17
10 NOUSISQUATRE 13.8742 13.7205 13.7621 13.7093 14.0602 13.6537 13.3864 14.1235 13.3864
48 51 50 51 50 51 51 49.32 401.32
11 PALAU SLOT 14.2376 13.5254 13.4616 13.8465 15.0449 13.7691 13.6320 14.4885 13.4616
48 49 51 49.28 45 49 50 47 388.28
12 SLOT-CAR QUINYOLIS 13.7120 13.7045 13.6313 13.3104 13.7964 13.3414 13.2102 13.7924 13.2102
49 50 49 53 51 45 38 51.17 386.17
13 GARCIA´S TEAM 14.9476 13.8857 14.5052 13.7895 15.7099 13.8174 14.3573 14.3636 13.7895
45 49 46 49 45.04 49 47 47 377.04
14 MIKMANSLOT.COM 14.6159 14.2710 14.1873 13.8704 14.2991 14.5264 14.4054 14.6392 13.8704
47 47 48.29 49 48 45 45 46 375.29
15 BUDELETE 14.2173 14.3279 14.2119 14.4005 14.6425 14.3501 14.1063 15.1612 14.1063
46 47.23 45 45 45 46 47 43 364.23
16 SLOT 100X100 14.7641 15.0224 14.7642 14.3360 14.9260 14.4071 14.0851 15.0167 14.0851
42.19 45 43 47 46 47 48 44 362.19
17 MADMAX 14.6731 14.1745 14.1503 14.1921 14.5955 14.0813 13.9215 14.6684 13.9215
44 36 48 38 45 48 49.05 45 353.05
Sentit de la pista: de dreta a esquerra a la recta principal, vista des del podi de pilotatge

Relació de pilots

– MIKMANSLOT.COM            Manel Castro/Miquel Cànovas

– SRT SLOT-CAR               Pedro Hurtado/Marc Nomen

– BUDELETE                       Abel Manzanera/Josep Andinyach

– GARCIA´S TEAM               Albert Garcia/Joan Garcia

– MADMAX                        Toni Perez/Jose Maria Beltran

– CARTON SLOT                Pablo Prieto/Toni Carbajo

– NOUSISQUATRE               Francesc Llorente/Perp Fernandez

– BUDELLETS 03                Xavi Faura/Oscar Tortosa

– SLOT-CAR ALOY               Josep Cardona/Sergi Bagan

– PALAU SLOT                   Oscar Beltran/Eric Ruiz

– THUNDER-TERRASSA          Toni Gómez/Besay Porta

– SLOT 100X100                Albert de la Vega/Xavi de la Vega

– MSC-GASS                    Gerard Corbalan/Valeri Jonama

– SRT FILFERROBAIX        Josep M.Vazquez/Ferran Garcia

– PALAU TRT                    Martín Martinez/Gabriel Ros

– TRT FACTORY               Roger Castellví/Santi Mendoza

– SLOT-CAR QUINYOLIS       Xavier Vernet/Germán Sáez

Leave a comment