Resultats de la cursa social del club amb reglament SCS2013. (4 de gener de 2013)

Equip 1 3 5 7 8 6 4 2 T
1 SLOT CAR SRT 15.0095 14.6061 14.5101 14.2134 14.6524 14.2021 14.2964 14.2420 14.2021
30 32 33 31 31 33 32.16 33 255.16
2 SLOT-CAR ALOY 14.8960 14.4508 14.5971 14.2787 14.7287 14.1086 14.4874 14.2513 14.1086
30 32 32 33 31.33 31 32 32 253.33
3 PIM PAM 14.8923 14.4472 14.7525 14.4288 14.8892 14.5463 14.4774 14.4144 14.4144
32.01 32 32 31 31 32 31 32 253.01
4 NPI 14.8914 14.7680 15.1173 14.4794 15.0047 14.9693 14.8121 14.7181 14.4794
30 31 31.16 31 31 31 32 31 248.16
5 SLOT-CAR QUINYOLIS 15.4020 14.9161 14.9568 14.3795 14.9218 14.5128 14.8950 14.7315 14.3795
29 30 30 33 31 32 31 31.24 247.24
6 JAPOS 14.9687 15.1003 14.4586 14.9606 14.9003 14.8411 14.5883 14.9495 14.4586
24 30 31 30 30 31 31 30.23 237.23
7 GARCIAS TEAM 15.4062 15.6788 14.8552 15.7832 15.1202 15.7139 14.9514 16.2442 14.8552
28 28 31 29.03 29 29 30 28 232.03
8 EL SOT CUCHI 16.4604 15.9264 15.6186 16.3741 16.4681 16.2372 16.0075 16.1195 15.6186
27 29 29 28 27 28.15 28 29 225.15
9 NAFENT 17.3705 16.4122 17.9555 18.6913 15.4981 12.8230 17.2280 16.9386 12.8230
26 25.21 25 22 24 26 26 24 198.21
Sentit de la pista: de dreta a esquerra a la recta principal, vista des del podi de pilotatge

  • GARCIAS TEAM Albert García/Joan García
  • SLOT-CAR S.R.T. Marc Nomen/Pedro Hurtado
  • SLOT-CAR ALOY Josep Cardona/Sergi Bagán
  • JAPOS Adolfo Chico/Jordi Bastante
  • CUCHISOT Carles Martí/Alberto Bolsa
  • ANAFEN Xavi Ramón/Raúl Jimenez
  • PIM PAM Pep Fernandez/Guillem Asins
  • NPI José María Martínez/Óscar Sánchez Grancias
  • SLOT-CAR QUINYOLIS Santi Dominguez/Xavier Vernet
(Visited 68 times, 1 visits today)