Ha la pàgina de competició trobareu la versió final del calendari de competició.

Tal com varem quedar, ens limitem al Resiscat, Slot Club Series i Copa Ninco (nomes una al mes).

Espero que no porti cap divorci….

(Visited 71 times, 1 visits today)