Skip links

quota

Quota de prova

Per a ser soci d’Slot-Car, cal pagar dues coses una inscripció de 150€ (que pot fraccionar-se en tres pagaments). Aquesta inscripció no es retorna al donar-se de baixa al club. una quota mensual de 22€ Per aquells que no tinguin experiencia previa en Slot, o vulguin provar el club, hi ha la posibilitat de fer […]

Notificació d’interés

Per decisió d’aquesta junta administrativa, i prenent l’acord unànime de tots els seus membres s’ha decidit, que, fent un esforç de cara als nostres socis,  a partir del proper mes de maig es reajustarà la quota de soci, de 25 a 22 €  mensuals. La Junta