Reglament intern d’Slot Car Sant Joan Despí

clip_image002

REGLAMENT INTERN D’US DEL LOCAL SOCIAL I LES INSTAL·LACIONS

– TOTS ELS SOCIS SÓN IGUALS, TENEN ELS MATEIXOS DRETS I ELS MATEIXOS DEURES, I TOTES LES DECISIONS IMPORTANTS DEL CLUB ES PRENDRÀN PER VOTACIÓ DELS SOCIS.

– TOTS ELS SOCIS TENEN DRET A TENIR CLAUS DEL LOCAL SOCIAL I TARGETES PER PODER GAUDIR DE LES INSTAL·LACIONS PER IGUAL. SI EN UN MOMENT DONAT HI HA UN EXCÉS DE GENT A LES PISTES S’HAURÀ D’ESTABLIR UNS TORNS ROTATIUS PER GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS SOCIS.

– TOTS ELS SOCIS PODEN CONVIDAR A UN AMIC A GAUDIR DE LES INSTAL·LACIONS, PERÒ EN CAP MOMENT POT QUEDAR SENSE PARTICIPAR UN SOCI, PER TANT SEMPRE ELS SOCIS TINDRAN PREFERÈNCIA PER SOBRE DELS CONVIDATS.

– ELS SOCIS SÓN EL MÀXIMS RESPONSABLES DE MANTENIR EN BONES CONDICIONS EL LOCAL I LES INSTAL·LACIONS, I SI HI HA CAP PROBLEMA DE FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS HO PODRÀ ARREGLAR UN SOCI SENSE CAP AUTORITZACIÓ DE NINGÚ, TOTS HEM DE SER RESPECTUOSOS ENVERS LES INSTAL·LACIONS I LES PERSONES. ELS SOCIS SERÀN RESPONSABLES DEL COMPORTAMENT DELS SEUS CONVIDATS.

– TOTS ELS SOCIS TENEN L’OBLIGACIÓ D’ESTAR AL CORRENT DE PAGAMENT DE LES SEVES QUOTES MENSUALS. SI NO FOS AIXÍS EL SECRETARI DONARÀ DE BAIXA EL SOCI MORÓS I DESPROGRAMARÀ LES SEVES TARGETES.

– TOTS TENIM L’OBLIGACIÓ DE DENUNCIAR UN ÚS INCÍVIC O INCORRECTE DE LES INSTAL·LACIONS. LA JUNTA HO VALORARÀ I SI S’ESCAU PODRÀ EXPULSAR DEL CLUB AL RESPONSABLE D’AQUEST ACTE.

– TOTS ELS SOCIS DISPOSARÀN D’UNA TARJA INDEFINIDA I UN ALTRE PER CONVIDATS, LES TARGES INDEFINIDES SÓN PERSONALS I INTRANSFERIBLES. NO ES PERMET CEDIR O DEIXAR A UNA PERSONA NO SÒCIA DEL CLUB LA TARJA INDEFINIDA D’UN SOCI, SEMPRE QUE HI HAGI UN CONVIDAT EN EL LOCAL HI HAURÀ DE SER PRESENT EL SOCI QUE EL CONVIDI, L’INCOMPLIMENT D’AQUEST PUNT SERÀ MOTIU D’INVALIDACIÓ DE LES TARGES DEL SOCI INFRACTOR. SI ALGÚN SOCI PERD UNA TARJA EL CLUB L’HI REPOSARÀ AMB UN COST DE 10 EUROS PER TARJA PERDUDA.

-LES CLAUS DEL CLUB I LES TARGETES NO ES PODRAN DEIXAR A PERSONES QUE NO SIGUIN SÒCIES DEL CLUB, L’INCOMPLIMENT D’AQUEST PUNT COMPORTARÀ L’EXPULSIÓ DEL SOCI INFRACTOR.

Deixa un comentari