Skip links

Quota de prova

Per a ser soci d’Slot-Car, cal pagar dues coses

  • una inscripció de 150€ (que pot fraccionar-se en tres pagaments). Aquesta inscripció no es retorna al donar-se de baixa al club.
  • una quota mensual de 22€

Per aquells que no tinguin experiencia previa en Slot, o vulguin provar el club, hi ha la posibilitat de fer un pagament 50€ en concepte de quota de prova i, alhora, primer pagament de la inscripció. Aquest pagament dona dret a fer servir el club durant 3 mesos en les mateixes condicions que la resta de socis. Passat aquest periode de 3 mesos, i si es vol continuar sent soci del club, caldrà abonar la resta de la inscripció (100€). En cas contrari, caldrà retornar les claus de club i les tarjes de soci.

Leave a comment