Notificació d’interés

Per decisió d’aquesta junta administrativa, i prenent l’acord unànime de tots els seus membres s’ha decidit, que, fent un esforç de cara als nostres socis,  a partir del proper mes de maig es reajustarà la quota de soci, de 25 a 22 €  mensuals.

La Junta

Leave a comment