Skip links

El tiburón del presi

Al nostre club tenim força gent amb tirada al mon del motor (a escala real). I no parlem només de competició. El món dels cotxes i les motos pot enganxar de moltes maneres.

 El Manel ha construït, tot sol i per simple afició, un clàssic autèntic: el Cïtroen DS-20, també conegut com “el tiburón” per la forma aplanada del morro.

Sembla que a França aquest vehicle te tanta popularitat que permet fer rendible la producció i distribució de tota mena de recanvis, i habitualment es fan trobades de propietaris.

 Crec que li ha costat un parell d’anys de feina arribar a tenir el cotxe complert i funcionant al 100%.

Personalment, vaig quedar impressionat.  Per dintre d’aquest “tiburón” fins i tot hi havia la flaire dels cotxes nous. Només li falta un radiocasset de l’època, amb música de “Los Pequeniques” per a viatjar cap enrere en el temps.

Leave a comment