Skip links

kinzes

Copa Ninco

Obro aquesta apunt per a comentar una mica el tema de la copa Ninco. Es va quedar de no admetre el Mosler per ser massa superior i no fer una copa monomarca. Ara ha sortit el Ford GT que encara es millor i es possible que surti un altre model que també superi el Mosler (i fins i tot el Ford GT).